Location: Home> Staff>Board of directors
  • Board of directors

  Director: ZHANG Baichun

  Deputy Directors: ZHAO Li, GUAN Xiaowu

       Assistant Director: SUN Xianbin